VÁLÁS TREND – VÁLÁS MENETE – SZAKÍTÁS UTÁN - VÁLÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NŐKNEK

Válást fontolgatók feleség, élettárs - válóperben lévők ügyfélszáma: 06-305-992-842!

Igazságügyi Közvetítők - Válási szakértők - Vagyonmegosztási szaktárgyalók - Ügyvédek - Szexuálterapeuta - Igazságügyi Szakértők - Pszichológusok - Közgazdászok vesznek részt irodai működésünkben per előtt, per közben és perek lezárásaként.


Bírósági perek alapját, nők válási helyzeteit jelentő viták előkészítése, bírósági perben mediáció - Magyarországon, nemzetközi ügyekben szaktárgyalói, válási szaktanácsadás, válási stratégiák kialakítása részvétel.


Magyarországon élők számára sikeresen irodánk válás szakértőivel lefolytatott jogvita rendezés válás a bírósági peres illeték nagy részét megtakarítja Önnek!

A nő Magyarországon érték - szakmai és társadalmi álláspontunk szerint!


Bejelentkezéshez nőknek konkrét ügyekkel, feleség válási szándékkal, válóper előtti üggyel:

Ügyfélkapcsolat és bejelentkezés konkrét, személyes ügyeikkel:
06-305-992-842
(10h-18h ) valoperek@gmail.com

Összes oldalmegjelenítés

2018. július 8., vasárnap

Dolgozó nő válik! Háztartásbeli nő válik! Minden válás más és más!


A házasság vége felismerése, a válás belső megfogalmazása a mai nő esetében általában hosszabb idő utáni állapot!

A válásoknál ma sok kérdés merül fel, mivel más a válás gyerekkel, s más a válás gyerek nélkül.


Teljesen eltér a mai dolgozó nő válópere, a háztartásbeli feleség válóper megfogamazott igényeitől.

Minden válás más gazdasági, szociális, érzelmi és indulati háttérből indul el.


Különösen eltérő lehet a válás a dolgozó nő számára, ha házasság alatt különböző vagyontárgyak, ingatlanok, üzletrészek kerültek a házasság alatt a vagyonközösségbe!  Itt is olvashat női válási esetek tanulságairól!

Minden válás rendelkezik időigénnyel, de a dolgozó nő ma a váláshoz egyre kevesebb idővel tud házzájárulni.


Dolgozó nő válása más, mint a háztartásbeli nő válása...Más problémák, más igények, más szándékok...


A mai nő, dolgozó nő élete a váláskor attól lesz egyszerűbb és könnyebb, ha szakembereinkkel megfontoltan törekszik a komplex válásra, nem pusztán a válás most indulati ereje vezérli első döntéseit!


A dolgozó nő számára a házasság felbontása csak részmegoldás, miközben a házassági vagyonközösség elszámolása, a vagyon megosztása indulatoktól terhelt és nem zárul le.

Sokan számolnak be több évig tartó, sok tárgyalással járó vagyonmegosztás perekről, ahol az emberi méltóság sérelme sem ritka, vagy egyedi eset!

Ezek a dolgozó nő számára időt és lelki terhet jelentenek, mialatt a vita a részletes ingóságokról folyik. (Ki és mit , mikor vitt el? stb.)


Amikor az aktív, dolgozó nő válik - a vagyonmegosztás komoly gonddá válhat!


Mai nő válópere a komplex válás esetén lesz hatékony és gyorsabb!

Különösen gyerekkel a válás beadása, a válás átgondolása mérlegelendő az elfoglalt és aktív nők számára.

Tapasztalataink szerint erre a nyár közepe, a szabadságok ideje az egyik legmegfelelőbb lehet!

A válás gondjainak feldolgozása több szakterület szakembereivel könnyebb és hatékonyabb - egy nyári tábor a gyereknek, a válás átgondolása a dolgozó nőnek  így válhat reálissá.


Dolgozó nő számára megoldás a nyár folyamán folyamatosan rendelkezésre álló ügyfélszolgálat!

Válás gyerekkel, válás és vagyonmegosztás problémái, komplex válás és gyors válóper miatt kérjen időpontot a 06/305-992-842 ügyfélszámon munkaidőben hétköznapokon 10h-18h)! Megteheti ezt e-mailben: valoperek@gmail.com2018. február 28., szerda

Válóper durván! Válóper csendesen, válás takarékosan a modern nő igénye! Nők 2018!


Egy új év 2018, amely első két hónapja a nők válása, nők válóperes gondjai terén sok változást eredményezett!

Új perrendtartás hatásai a válások bírósági eljárásaira, de a válóper és a válóperes kereset beadása előtti időszakra komoly hatást gyakorolnak!

Egy anya számára a vele szemben beadott ideiglenes intézkedések, ideiglenes végzés kérelme lelkileg nagyon megterhelő lehet!


Válás előtt a nők számára a mérlegelés a legfontosabb!Minden nő számára ma összetett és komoly mérlegelés szükséges váláskor, a válás előtt - az elkapkodott válóper nagyon sok kiadással, veszteséggel jár! (Idő pazarlás, pénz és bürokrácia stb.)

Válóperek sokasága, válások összesítése során szakmai álláspontunk, hogy a válás ma más, mint két évtizede.


Válás területei és hatásuk a válásban rangsora a válások gyakorlati tükrében, piaci válási tapasztalatok szerint:

I.Válási kommunikáció, válási stratégia

II.Életkörülmények, gazdasági és szociális körülmények

III.Szakmai kérdések, szakértői kérdések

IV.Egyéni érzelmi állapotok, önfejlesztések

V.Titkok a párkapcsolaton, házasságon belül, ezek feltárása

VI.Jogi kérdések (Eseti jogi tanácsadások)Vidéki nők számára hétvégi válási ügyelet!Válóper előtt, válás előtt, válóper alatt, válás közben a 30+nő, 40+nő, 50+nő számára a fenti területek tisztázása az elsődleges kihívás!

Hasznos és fontos válóperes információ, hogy a rangsor általában nem megkerülhető!
(A területek felcserélése káoszt, időbeli zavart okozhat a válóperben, válás menetében!)2018 év a nők számára a mérlegelés, jó döntések éve lehet váláskor!

Ebben szakmai team áll rendelkezésére irodánknál a vidéki nőknek, városi nőknek! (Orvos - közgazdász - válási specialista - ügyvédek - írásszakértő stb.)
Bírósági kereset előtt, jó a válási információk között a bírósági per kiváltásának lehetősége, válóper előtti  átgondolása!


Szakítás után – zaklató válások esetei – vitás vagyonmegosztások ügyei – szülői vitákban – válóperes ügyekben – vagyonmegosztások vitáiban!    

  Bejelentkezés saját válással, női üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com2018. január 21., vasárnap

Modern nő válópere, a takarékos válóper a feleség és gyermek érdeke egy válásban!

Több évig tartó házasság felbontása, vagyonmegosztás keresettel induló válóperek bírósági jegyzőkönyvei tanúsítják - ideje volt az új perrendtartás hatályba lépésének. (Vegyes tartalmú bizonyítások hol házasság felbontása kérdéseiben, hol vagyoni részletekben tárgyalások meg csak jönnek...jönnek.)


Modern nő tájékozódásra kész, egzisztenciája van (tanító, orvos, nővér, mérnöknő stb.), számára a klasszikus válóper több milliós összes kiadása az évek alatt nehezen vállalható.

Változott a költségmentesség kérelmezése, de sok magyar nő a vagyonmegosztás klasszikus peres illetékét nem tudja megfizetni.


Takarékos válóper a modern nő, a feleség és gyermeke érdeke!Válások, válóperek, szakítás utáni megállapodások részletes ügyismeretével a szakemberek részéről kijelenthető: Takarékos válóper, tiszta válás a 30+feleség, 40+feleség, 50+feleség egymástól eltérő válásaiban a nő és gyermek érdeke!Eldurvuló szakítás, eldurvult válás évente áldozatokat követel, rengeteg a rosszhiszemű feljelentés rendőrségeken - miközben a joggal hadakozva teszik tönkre egymást a válás során az emberek.

2018 évben a nők számára, minden válásnál adott a takarékos válóper lehetősége, melynek előfeltétele a szakmai komplex válási tanácsadás! ( Válás körülményei, érzelmi háttere, sérelmei, érdekei a komplex válási tanácsadás közben segítenek felismerni, hol tört meg valójában a házasságban a kommunikáció, hol jöttek létre sérelmek stb.)

Válóperek és végrehajtásaik szomorú szakmai tapasztalata, hogy a felek közötti rossz kommunikáció eseteiben, a bíróság sem tud optimális, jó válóperes ítéletet hozni döntésében. Takarékos válóper szakmai munkája a TFKKE módszertanra (Országbíró féle módszertan) épül, amely Magyarországon kidolgozott és FAT akkreditált, IM akkreditált program - kidolgozása kizárólag a Magyarországon megtörtént válások tapasztalataira épült fel.

Modern válás, modern válóper nem a válóperes kereset rögtönzött, bizonytalan vélelmektől terhelt,paragrafusokkal nyomasztott és indulatból való bíróságra beterjesztésével kezdődik.

Oka egyszerű, a takarékos válás a felkészülést, kommunikációs válási stratégia felállítását, szakkérdésekben a vélelmek eloszlatását tekinti a válást lezáró, méltányos és megnyugtató egyezség előszobáinak!

Minden válóperben érdekeltnek felhívjuk a figyelmét a bíróság illetékkedvezmény gyakorlatára a válóperek, vagyonmegosztások, közös tulajdon megszüntetések olcsóbb válás egyezségeinél, válóperes vitarendezés eseteiben:

"A peres illeték mérséklésének szabályai
  • 50% az illetékkedvezmény, ha az első tárgyalást követően nyújtják be a felek a közvetítői eljárásban készült megállapodásukat, és az egyezséget a bíróság jóváhagyja.
  • 70% az illetékkedvezmény, ha a per megszüntetését közösen kérik, ha az eljárás szünetelés folytán szűnik meg, illetve az első tárgyalást megelőzően egyezséget kötnek.
  • 90% az illetékkedvezmény, ha a felperes legkésőbb az első tárgyaláson keresetétől eláll, ha az első tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor és a per e szünetelés folytán szűnik meg, ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek, ha a felek a per megszüntetését az első tárgyaláson közösen kérik.
  • Amennyiben a felek külső közvetítőhöz fordultak, az Itv. 58. § (3) bekezdése alkalmazható. Vagyis, ha a felek az első tárgyalást követően külső mediátor előtt kötött megállapodását a bíróság egyezség formájában jóváhagyja, a peres eljárás illetéke az 50% illetékmérséklésen túl tovább csökkenthető a – külső mediátor bruttó munkadíjából - maximum 50.000,- Ft-tal. A fizetendő illeték mértéke azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál. A külső mediátor 50.000,- Ft feletti díját és egyéb költségét a feleknek kell fizetniük.
Költségmentesség a közvetítői eljárásban
A perben engedélyezett költségmentesség szabályai nem terjednek ki a közvetítői eljárásra. Bíróságok"

Bírósági kereset előtt, jó a válási információk között a bírósági per kiváltásának lehetősége, válóper előtti  átgondolása!

Válóper előtt, válóper közben Magyarországról folyamatosan fogadjuk a 30+feleség, 40+feleség, 50+ feleség válás miatti kérdéseit, válási problémáit!


Szakítás után – zaklató válások esetei – vitás vagyonmegosztások ügyei – szülői vitákban – válóperes ügyekben – vagyonmegosztások vitáiban!    


  Bejelentkezés saját válással, női üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com2017. december 23., szombat

Válás menete 2017-ben más, mint lesz 2018-ban! Hasznos információk nő számára az ünnepek között is!

Rengeteg házasság van válságban. Ünnepek között sokan hoznak meg nehéz válóperes döntést, mert változik a perrendtartás, a válás menete sem marad teljesen érintetlen.

Információk a válóper előtt, információk a válás megindítása előtt fontosak a nőknek, akik sok mérlegelés után lépnek a válás útjára.

Ünnepek között folyamatos irodánknál a válási ügyfélfogadás, válóperes ügyfélszolgálat, hogy a sok változás mellett is jó döntést hozhassanak a 30+ nők, 40+ nők!


Nők számára a válóper, válás információk fontosak!


Hosszú évek szakmai tapasztalata, hogy a nők sikeres válásának két fő tartóoszlopa: 

- Válás információk, válóperes információk kereset beadása előtt.
- Válás közben kommunikáció a másik féllel, de ennek vezetése speciális szakemberekkel,

Röviden a  válóper két legnagyobb titka a kommunikáció és az információk!
2018. január 01.-e után beadott válóperes kereset esetén már az ügy befogadás sem teljesen ismert a gyakorlatát illetően.

Vagyonmegosztás jogvita részeként értékes ingatlanok, költségmentesség, osztott perszerkezet, bizonyítottság mind egy új perrendtartás eljárási szabályai szerint kerül majd az ügyfelek elé.Hasznos információk a házasság alatti cégekről, sok házasságban lévő vita megoldását jelentik.
Nők számára a válás döntéseiben 2017 év végén, a két ünnep között is felkészült szakmai team áll rendelkezésre nálunk!

Bírósági kereset előtt, jó a válási információk között a bírósági per kiváltásának lehetősége, válóper előtti  átgondolása!


Szakítás után – zaklató válások esetei – vitás vagyonmegosztások ügyei – szülői vitákban – válóperes ügyekben – vagyonmegosztások vitáiban!    

  Bejelentkezés saját válással, női üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com